Rouwverwerking

Hieronder vindt u diverse site die betrekking hebben op rouwverwerking.

Mocht hier niet vinden wat u zoekt dan kunt u contact met mij opnemen. Dan kan ik, samen met u, zoeken naar datgene wat voor u passend is.

In de Wolken richt zich op verliessituaties die ontstaan door het overlijden van een belangrijke ander. Er worden brochures, boeken en andere materialen ontwikkeld voor rouwenden. Hoewel In de Wolken zich richt op alle rouwenden is zij met name gespecialiseerd in rouwende kinderen en jongeren.

Informatie over rouw bij volwassen broers en zussen.

Het Informatie-Centrum voor de Uitvaart is een onafhankelijke Internetsite, waar een uitvaart naar wens, rouw, nazorg en gedenken centraal staat.

Website over suïcide, suïcidepreventie en wetenschappelijk onderzoek naar suïcide.

Het Joyce Tol Fonds heeft tot doel de kwaliteit van leven te bevorderen van mensen die geconfronteerd worden met een crisis of met verlies.

Deze site wordt beheerd door de Stichting Uitvaart op Internet. Met deze site probeert de Stichting tegemoet te komen aan een toenemende vraag naar informatie over rouw en allerlei aspecten die daar mee te maken hebben. Middels de link op de linkerpagina kunt u kiezen uit een veelheid aan informatie.

Uitvaart.nl is de  Nederlandse plaats op Internet waar terminale zorg (voor de uitvaart),  uitvaartzorg (de uitvaart) en nazorg (na de uitvaart) gepresenteerd worden als  een samenhangend geheel. De site bevat een jeugdspreekuur waar kinderen,  jongeren en volwassenen vragen kunnen stellen die door Riet Fiddelaers-Jaspers  beantwoord worden.

Fuertes pérdidas      –         Sterker door verlies