Nazorg

Na afloop van de uitvaart stuur ik een evaluatieformulier naar de nabestaanden.

Ik hoop met uw opmerkingen mijn dienstverlening zo goed mogelijk te verrichten en daar waar nodig te verbeteren.

De Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) waarbij ik geregistreerd ben stelt o.a. als voorwaarde dat ik dit evaluatieformulier stuur. Dit vormt één van de punten waarop het al dan niet hebben en behouden van het Keurmerk is gebaseerd.

Tegelijk met het sturen van dit evaluatieformulier vraag ik ook of er prijs wordt gesteld om na te praten over de uitvaart en de voorbereiding daarop.

U kunt mij natuurlijk ook te allen tijde bellen als u nog vragen heeft of anderszins de uitvaart wilt nabespreken. Het is niet verplicht om van deze nazorg gebruik te maken. U bent degene die hierover beslist.

Nabestaanden Loket