Kinderen en rouw

Verlies door het overlijden van een dierbare is ook voor kinderen een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het helpt hen vaak als ze zo veel mogelijk betrokken worden bij de voorbereiding van de uitvaart.

Samen met de ouders wil ik de kinderen stimuleren om zelf mee te helpen met bijvoorbeeld het uitkiezen van de kleding of de kist. Kinderen mogen zich echter niet gedwongen voelen om dingen te doen die ze niet willen. Vaak geven ze zelf aan wat ze willen en kunnen.

Zeker als de kinderen erg jong zijn is het aan te raden om foto’s of video-opnamen te maken. Zo kunnen ze later, als ze er aan toe zijn, de beelden terugzien. Vaak gaat het gemis pas later in het leven of juist opnieuw een rol spelen.

Het boekje ‘de meest gestelde vragen over kinderen en de dood’ kunnen helpen om met de kinderen in gesprek te komen en het kan een handreiking voor de ouders c.q. verzorgers zijn om met dit onderwerp om te gaan.

In de Wolken heeft een groot scala aan boeken en boekjes rondom het onderwerp kinderen en de dood voor alle leeftijden.

Op een fijne manier communiceren over gevoelens, gedachten, herinneringen en zorgen. Daisy Luiten. Praktijk voor creatieve therapie en verliesverwerking voor kinderen, jongeren en volwassenen.

De website van Stichting Achter de Regenboog die vele activiteiten organiseren voor rouwende kinderen zoals het Regenboogweekend en de telefonische helpdesk.

Website van Uitvaartbureau Jan Fiddelaers in Heeze waar het verzorgen van de uitvaart gepaard gaat met veel aandacht voor kinderen en jongeren.

Een website waar kinderen tot 18 jaar hun herinneringen aan een overledene kwijt kunnen.

Voor kinderen en jongeren die leven met een ouder met kanker.

De Stichting Kind en Rouw maakt voorlichtingsmateriaal over rouw en verliesverwerking bij kinderen.

Website van de Stichting Lieve Engeltjes voor mensen die hun kind verloren hebben, de “Bengeltjes” zijn de broertjes en zusjes.

Website van de Stichting De Regenboogboom die zich inzet voor kinderen met een levensbedreigende of levensbelemmerende ziekte, traumatische ervaring of handicap.

Wanneer je als gezin  geconfronteerd wordt met ingrijpende ziekte, sterven of rouw kunnen er veel  vragen, emoties en mogelijk ook problemen spelen. Hoe ga je er als
ouders/verzorgers mee om als je kind ingrijpend ziek is? Wat begrijpt jouw kind
van zijn of haar ziekte en wat betekent dit voor de broer of zus? Hoe vertel je  het je kinderen als je zelf ingrijpend ziek bent en mogelijk komt te  overlijden? Hoe betrek je kinderen bij ziekte, sterven en rouw?

Website van de Vereniging  “Ouders, Kinderen en Kanker”.