Welkom op de herinneringspagina van Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding.

Door gebruik te maken van deze online herinneringspagina kunnen uw vrienden en kennissen thuis rustig hun medeleven laten blijken en herinneringen plaatsen.

Via deze online herinneringspagina blijven alle foto’s en teksten eigendom van u en de familie, aangezien de herinneringen in een door u beschermde en gecontroleerde omgeving worden achtergelaten.

U kunt achteraf een boekje maken van alle berichten en foto’s.